Verktøy og ressurser 0-5 år

Åpenhet og det å gi barn et ordforråd som gjør at de kan snakke om kropp, seksualitet og grenser – kan virke forebyggende mot seksuelle overgrep. 

Her kan du finne inspirasjon i diverse bøker, filmer, verktøy og nettsider om temaet seksuell helse i aldersgruppen 0-5 år.  Det er lurt å ha gått igjennom og blitt kjent med materialet før du bruker det til barna eller som opplæringsverktøy for ansatte. 

Tips til bøker du kan bruke sammen med barna:

 

bilde av en bok - Klikk for stort bilde

Lilly blir kjent med kroppen- K.Bergsvik, J. Hatløy, H. Halvorsen Landro 
Thomas og Kristine- Gunilla Wolde 
Alle har en bakside- Anna Fiske 
Hvordan lager man en baby- Anna Fiske 
Følelsesbiblioteket- Anna Fiske 
Kroppen vår- Doris Rubel 
Min store bok om kroppen- D.Grø 
Kroppen- Trond Viggo Torgersen 
Jeg er meg! Min meg!- Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland 

Bilde av bøker - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Sanger, rim og regler:  

Hode, skulder, kne og tå. 
Hendene på hodet. 
Holde i hendene og gynge lite grann. 
Jeg har en hånd. 
Du har to øyne som du kan se med. 
Tommeltott, slikkepott. 

 

Helsesykepleiere bruker disse brosjyrene når de snakker om kropp og utforsking på 2- og 4 års kontroll. 

Tips til filmer:

 

Bilde av Fantorangen - Klikk for stort bilde

Fantorangen har en sang om Kroppen

 

Trond Viggo Torgersen laget på 80-tallet en serie om kroppen på NRK. Den er like aktuell å bruke nå. Se link til serien her. 

 

 

Faglitteratur for voksne:

 

 •  Barn og seksualitet - utfordringer i barnehagen 

  Av Hanne Emilie Skarpsno.

 • Barna og seksualiteten. Av Margrete W. Aasland

 •  Med hjerte for seksualiteten. Veiledning til sunn seksuell helse hos barn og unge. Av Birgit Hegge
 • Barns seksualitet. Av Tore Langfeldt
 • Barnas seksuelle leker. Av Pia Friis 
 • Trafikklyset. Seksualitet hos barn og ungdom. Av Birgit Hegge
 • Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner. Av Stephane Vildalen
 • Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor. Av Kari Marie Trøften Gamst. Link til pdf-fil her

Nettsider  og verktøy

 

 •  seksuellatferd.no er en ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. 
 • Snakkemedbarn.no. En digital kunnskapsplattform om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. 
 • Bufdir har en side der du kan få informasjon om barns seksualitet og tips til hva og hvordan du kan snakke med barn om seksualitet.

 

 

 • Barnehageveileder: RVTS sammen med REBESSA ( Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd) har utarbeidet barnehageveilederen som skal bidra til heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. 
 • nedlastbar PDF 
 • Digital veileder på nettet. 
 •  
 • Trafikklyset: I Norge brukes kartleggingsverktøyet Trafikklyset for å hjelpe fagpersoner med å skille mellom sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.  Atferden deles inn i sunn (grønn) seksuell atferd, bekymringsfull (gul) seksuell atferd og skadelig (rød) seksuell atferd. 

 

Kroppen min eier jeg- er produsert av Bivrost Film i samarbeid med NRK Super og Redd Barna. Består av et veiledningshefte og et samtaleopplegg med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Materiellet er tilpasset alderen 4 til 6 år.

 • Kan bestilles gratis eller lastes ned her 
 • Kroppen min eier jeg-serien fra NRK kan sees her

 

 Samtalekort om kroppsregler - Forebyggende verktøy rettet mot barnehagebarn. Det utarbeidet av barnehuset i Tromsø i samarbeid med barnehuset i Kristiansand. 

Jeg vet- barnehage er en gratis læringsressurs for barnehager om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til rammeplan for barnehagen og er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Stine Sofie Foreldrepakke er et gratis informasjonsprogram for alle blivende og nybakte foreldre med barn fra 0 til 2 år. Programmet skal gi barn og foreldre en god start på det nye livet.

Stine Sofie Barnehagepakke- et unikt opplæringsprogram som skal gjøre barnehageansatte bedre rustet til å avdekke vold og overgrep mot barn så tidlig som mulig.

HELE MEG- Om kropp og grenser i barnehagen. Består av en veileder til kompetanseheving for personalet og en bok til bruk sammen med barna.

 

 

Livet&Sånn- Barnehage er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeida av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

 

 

Æ E MÆ - Barnehage-(utviklet av Sortland kommune) er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep. Modellen er tilgjengelig for alle landets kommuner.