Verktøy og ressurser 6-12 år

Åpenhet og det å gi barn og unge et ordforråd som gjør at de kan snakke om kropp, seksualitet og grenser – kan virke forebyggende mot seksuelle overgrep. 

Her kan du finne inspirasjon i diverse bøker, filmer, verktøy og nettsider om temaet seksuell helse i aldersgruppen 6-12 år. Det er lurt å ha gått igjennom og blitt kjent med materialet før du bruker det. 

Tips til bøker: 

 

Bilde av bøker - Klikk for stort bilde
 • Stolt - Av Benjamin Baarli Silseth 

 • Nå vil jeg vite - 101 viktige spørsmål fra barn om kropp, sex og følelser - Av Katharina von der Gathen 

 • Jeg, meg og mitt - om sex og pubertet for tenåringer - Av Louise Spilsbury 

 • Gutteboka - din guide til puberteten - Av Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl 

 • Jenteboka - Ellen og Ninas guide til puberteten - Av Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl 

 • Alt om mensen - fakta, tips og hacks til tweens, ungdom og foreldre - Av Silje Sirnes Winje

 

Tips til filmer:

NRK Super har laget mange bra serier og filmer som handler om seksuell helse. Her er et lite utvalg som du kan bruke i undervisning eller se sammen med barn og unge hjemme. 

 

|bilde av ulike serier - Klikk for stort bilde
 •  Newton: Pubertet - 8 episoder som handler om puberteten og sex og sånn  
 • Kort fortalt – Livsmestring- Hele sesong 4 handler om seksuell helse 
 • Den magiske kroppen- 15 episoder som omhandler kroppen vår 
 • Newton: Kroppen (alder 9+)- 14 episoder som handler blant annet om om tanker, følelser, størrelse, homofili, grenser og overgrep 
 • Superkroppen-  10 episoder om om kroppen, pupper, størrelse, hud, penis, vulva, rumpe, hår, ansikt og alder.  

 

 

 

Faglitteratur for voksne:

 

 • Seksualitetens gleder og sorger - identiteter og uttrykksformer .Av Thore Langfeldt 
 • Seksualitet i skolen Perspektiver på undervisning. Av Åse Røthing og Stine Helena Bang Svendsen 

 •  Med hjerte for seksualiteten. Veiledning til sunn seksuell helse hos barn og unge. Av B. Hegge
 • Helhetlig seksualitetsundervisning i skolen - Heftet, Norsk (bokmål), 2022 .Forfatter: Marianne Støle-Nilsen 
 • Trafikklyset. Seksualitet hos barn og ungdom. Av B.Hegge 
 • Metodebok for seksuell helse Av Sex og samfunn.
 • emetodeboka fra Sex og samfunn
 • Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor. Av Kari Marie Trøften Gamst. Link til pdf-fil her

 

 

 

Nettsider og verktøy:

 

seksuellatferd.no er en ressursside for fagpersoner om sunn seksuell utvikling og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. 

Snakkemedbarn.no. En digital kunnskapsplattform om samtaler med barn, spesielt ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. 

 

 

Trafikklyset: Kategorisering av sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Skoleveilederen gir ansatte i skolen et rammeverk for hvordan de skal forstå barn og unges seksuelle atferd. Det er et verktøy som kan være til hjelp med å identifisere og vurdere om seksualiteten er sunn, bekymringsfull eller skadelig. Skoleveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd).

Skoleveilederen består av en opplæringsmanual og et e-læringskurs.

 Veileder for helsesykepleiere, RVTS. Et kompetansehevingsprogram for helsesykepleiere som skal fremme sunn seksualitet, forebygge seksuell trakassering og overgrep, komme tidlig inn i saker der ungdom har utvist en bekymringsfull atferd, og gi hjelp til å håndtere slike saker til beste for alle berørte parter. Alder 13-19 år, men kan brukes tidligere. 

Play it right- RVTS ØST og Kriminalomsorgen har utviklet Play it right som er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk tryggere på å snakke temaet. Kan brukes fra 12 år og oppover, men den kan også brukes til yngre. 

 

Undervisningsmateriell

 

Jeg vet er en gratis læringsressurs for skoler om mobbing, vold, overgrep og barns rettigheter. Innholdet er knyttet til læreplan for skolen. «Jeg vet» er utviklet av Salaby i samarbeid med Redd Barna, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Livet og sånn- Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmestring, utarbeida av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kroppen min eier jeg-Redd Barna Undervisningsmateriell for barnehage og 1.-7. trinn om vold og seksuelle overgrep. Se også under SSA-linken, der er undervisningsmaterialet for 5-7 trinn om seksuelle overgrep.

 • Kroppen min eier jeg 1-4 trinn
 • Link til Redd Barnas undervisningsmateriell for å lære om barns rettigheter, FNs bærekraftmål, nettvett, trygt skolemiljø, forebygging av mobbing, beskyttelse mot vold og overgrep, demokrati og valg.

Sex og politikk. Har utviklet positiv, helhetlig og normkritisk seksualitetsundervisning for alle skolens tretten trinn. Registrer deg gratis i linken under og få tilgang til undervisningsmateriell. 

 • Link til undervisningsportalen her

 

Æ E MÆ- 7 klasseen helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge. Modellen inneholder undervisning og opplæring av barn, unge og deres foreldre samt kunnskapsheving hos ansatte som gjennom sin jobb kan være med å forebygge vold og overgrep. Modellen er tilgjengelig for alle landets kommuner. 

 

 

 

 

 

 

Seksualiteten er overalt, også digitalt. Viktig ar voksne har god nok kunnskap på dette feltet. RVTS har en artikkel om dette, link her.

NETTVETT - Redd Barna- Laget undervisningsmateriell for 1.-10. trinn som kan brukes i klasserommet for å bidra til å bevisstgjøre elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk. Materiellet kan brukes i arbeidet for å forebygge digital mobbing og seksuell trakassering.

 

 

 

 

Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse. Her kan du få informasjon og råd om barn og unges digitale liv, og om nettvett og digital dømmekraft. De bygger informasjonen og rådene på oppdatert forskning, statistikk, aktuelle rapporter og egen og andres kunnskap om spill, filmer, sosiale medier, personvern, kunstig intelligens og så videre.  

Våren 2023 ble nettsiden pornoprat.no lansert. Ungdomsorganisasjonen Lightup Norway har troen på at det er viktig med pornoprat og at vi kan bli mer bevisst på de kritiske sidene ved porno. 

 •  Porno på timeplanen.  Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere og helsesykepleiere som ønsker å sette porno på timeplanen. Utviklet av Barnevakten og ungdomsorganisasjonen Lightup og finansiert av Hdir. 

 

 

 

LINK- Livsmestring I Norske Klasserom (RVTS Sør). Er et undervisningsopplegg som er laget for å styrke barn og unges tro på seg selv, styrker opplevelsen av tilhørighet og bidra til handlekraft og hjelpsøking når det er fornuftig.

 

 

Skjellsord i skolegården- Norsk Folkehjelp har utviklet et enkelt pedagogisk opplegg for lærere, helsepersonell og andre som jobber med barn i alderen 12-16 år kan bruke for å bekjempe bruken av skjellsord i skolegården.