Jordmortjenesten

Kort fortalt

  • Gratis tilbud for alle gravide kvinner i Tønsberg kommune.
  • Veiledning om svangerskap, fødsel, barseltid og kvinnehelse.
  • Alle gravide har rett til å velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet.

Møt jordmor Veronica

 

English

​Spørsmål og svar

Har du født?

Jordmor tilbyr barselbesøk etter hjemkomst fra barselavdelingen.
Kontakt jordmor via HelseNorge, eventuelt ring Barselbilen for å lage en avtale på telefon 908 88 892.

Kontakt oss

Skal du bestille time hos jordmor, gjøres dette helst via HelseNorge.
Alternativt kan du ringe helsestasjonen.


Sentrum helsestasjon

Anders Madsens gate 5, 3111 Tønsberg (Vis à vis Politistasjonen)
Telefon: 33 40 69 60

Jordmødre:
Gry Breie - telefon 409 08 615
Nina Schütt - telefon 959 85 441
Susanne Lund Pettersen - telefon 481 06 542
Hege Brekke - telefon 409 10 030
Veronica Gran - telefon 911 13 631

Re helsestasjon

Regata 2, 3174 Revetal
Telefon: 33 40 69 40

Jordmødre:
Mette Berit Nilsen - telefon 904 15 464
Veronica Gran - telefon 911 13 631

Her er vi

 

Bli med i nytt forskningsprosjekt!

 

 

Blir sårbare gravide indentifisert, og hvordan fungerer omsorgen for dem? 

Universitetet i Sør-Øst Norge er ansvarlig for et nytt forskningsprosjekt, og alle gravide kvinner i Horten og Tønsberg inviteres til å delta i prosjektet. 

Les mer om forskningsprosjektet og hvordan du deltar. 

Read about the new study "Pregnant and new mum" and how to participate.