Husøy psykisk helse og ambulering

Kort fortalt

Husøy psykisk helse og ambulering gir tilbud for barn og unge med store og sammensatte psykiske helseproblemer.

 

husøy senter - Klikk for stort bilde

 

 

Målgruppe

Vi hjelper barn og ungdom som har store vansker med å fungere i skole, familie og fritid. De fleste har en eller flere diagnoser knyttet til spiseforstyrrelser, angst, depresjoner, tvangshandlinger (OCD), og har vansker med sosialt samspill.

Våre tjenester

  • Ambulant miljøterapi (jobbe hjemme hos og i barnets nettverk)
  • Avlastning for barn og unge i Tønsberg kommune, som ikke kan bruke det ordinære tilbudet ut fra sine vansker og sårbarhet
  • Foreldreveiledning og foreldrestøtte knyttet til de andre tilbudene. 

 

Hvem er vi?

Senteret har bred kunnskap om psykisk helse: Vi jobber med emosjonell regulering (traumebevisst omsorg) og har en familieorientert og utviklingsøkologisk tilnærming. Vi er tverrfaglig sammensatt. Alle miljøterapeuter har høyskoleutdanning.


Samarbeid

Vi jobber med de sakene som krever innsats på mange arenaer, og de fleste av barna er i kontakt med spesialisthelsetjenesten og/eller barnevernet. 
Vi samarbeider med andre instanser, som BUPA og barneverntjenesten.
 

Hvordan søke

Hvis den du gir omsorg til er under 18 år, kan du sende en skriftlig søknad til Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) ved å fylle ut skjemaet under.

Søknadsskjema

Eller:

Har du kontakt med hjelpeapparat, som spesialisthelsetjeneste eller en kommunal instans, kan saken meldes inn til Koordinerende enhet. Dersom du tenker det er behov for oss, ta det opp med ditt hjelpeapparat.

Kontaktperson for koordinerende enhet:

Linn Fjeld
Telefon: 986 18 871
E-post: linn.fjeld@tonsberg.kommune.no