Pakkeforløp psykisk helse for barn og unge mellom 0-20 år

Kort fortalt

  • Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.
  • Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Kontakt forløpskoordinator

Linn Fjeld
Telefon: 986 18 871
 

Hva gjør en forløpskoordinator?

Forløpskoordinator for pakkeforløp kan gi informasjon, veilede og gi råd om tjenester, samhandling og koordinering.

Forløpskoordinatoren i kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten for å sikre målsettingene med pakkeforløp til det beste for barn, unge og de pårørende.

Forløpskoordinator skal forberede og koordinere aktuelle tiltak eller tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.
 

Hva er pakkeforløp?

Målsetningen med pakkeforløp for psykisk helse barn og unge er:

  • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
  • sammenhengende og koordinerte pasientforløp
  • unngå unødig ventetid for utredning, behandling og oppfølging
  • likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
  • bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

Forløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov. God informasjon og forutsigbarhet for pasient og pårørende skal sikres gjennom hele forløpet.

Alle pakkeforløpene inneholder beskrivelse av kontaktpunkt og oppfølging i kommunene, og ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.

 

Les mer om pakkeforløpene for psykisk helse og rus på helsenorge.no