Om fastlegeordningen

  • En fastlege er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om å delta i fastlegeordningen.
  • Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret har fått tilbud om fastlege. 

Fastleger i Tønsberg kommune

Se liste over fastleger i Tønsberg kommune på helsenorge.no

Kartet under viser oversikt over fastlegekontorene i Tønsberg kommune. Ved å klikke på markeringen får du opp kontaktinformasjon til legekontoret. 

Eget telefonnummer for øyeblikkelig hjelp

Legekontorene har oppgitt eget telefonnummer for øyeblikkelig hjelp. Det nummeret skal bare benyttes ved akutt sykdom eller skade, og skal ikke benyttes til resepter eller timebestilling.

 

Timebestilling og reseptfornyelse på Helsenorge

Flere legekontor tilbyr timebestilling og reseptfornyelse på nettsiden til Helsenorge

Gå til Helsenorge.no 
 

Rett til fastlege

Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt regnes den som i folkeregisteret er registrert som bosatt i en norsk kommune. Rett til å stå på liste hos fastlege har også asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden, samt personer som oppholder seg lovlig i en norsk kommune på grunnlag av unntaket fra kravet om oppholdstillatelse. Det er adgang til å velge fastlege utenfor bostedskommunen. 

Barn under 16 år har rett til å stå på samme fastlegelisten som foreldrene.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Les mer om retten til fastlege på helsenorge.no

 

Frivillig ordning

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Du betaler en høyere egenandel hvis du ikke er med i fastlegeordningen.

 

Bytte fastlege

Alle som har rett til en fastlege har også rett til å velge hvem som skal være deres fastlege. Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin.

Gå til helsenorge.no for å bytte fastlege
 

Mer informasjon om fastlegeordningen

Ønsker du mer informasjon, kan du ringe Fastlegetelefonen 800 43 573.

Les mer om fastlegeordningen på helsenorgen.no