Helsehjelp til flyktninger og asylsøkere

  • Flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

 

Flyktninger som bosettes i Tønsberg kommune har samme rettigheter og kan bruke helse- og omsorgstjenester som den øvrige befolkning. Dette gjelder valg av fastlege og andre helsetjenester. For barn og unge har helsestasjonen ansvar for forebyggende helsetjenester.

Personer som bor på asylmottak og har midlertidig opphold i kommunen, får allmennlege/fastlegetilbud ved kommunens fastlegekontor, Tønsberg legekontor.

Behov for øyeblikkelig helsehjelp?

Ved akutt, alvorlig sykdom eller ulykke, kan du ringe legevakten 116117. Legevakten som er nærmest der du ringer fra vil svare.

Her er legevakten i Tønsberg:
Kjellengveien 2B
3125 Tønsberg

Hvis det er fare for livet, ring 113 (ambulanse).
 

Tuberkuloseundersøkelse

Alle som kommer til Norge som asylsøkere og flyktninger gjennomføre undersøkelse for tuberkulose (TB). Andre innvandrere skal undersøkes hvis de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
Undersøkelsen består av røntgen av lungene og blodprøve eller hudtest. 

Du blir undersøkt innen to uker etter ankomst.

Les mer om rutinemessig tuberkuloseundersøkelse på flere språk på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Обстеження на туберкульоз (ТБ) після прибуття до Норвегії

Інформація українською мовою

Slik får du tuberkuloseundersøkelse

Undersøkelse gjennomføres på nasjonalt mottakssenter i Råde. Personer som ikke er undersøkt ved nasjonalt ankomstsenter, kan få tuberkuloseundersøkelse i kommunene. Tønsberg legekontor er ansvarlig for gjennomføringen. 
 

Helsekartlegging

Helsedirektoratet har anbefalinger om helsekartlegging av flyktninger og asylsøkere. Helsekartlegging gjøres hos fastlege.

 

Helsehjelp til barn og unge 0-18 år

Helsetasjonen og skolehelsetjenesten gir helsetjenester til barn og unge 0-18 år. 

Kontaktperson

Elisabet Sundseth
elisabet.sundseth.sivertsen@tonsberg.kommune.no
Telefon 91 76 42 14

Re helsestasjon
helsestasjon@tonsberg.kommune.no
Telefon 91 76 42 14 (mandag–onsdag og fredag: kl. 08.00–15.30, torsdag: kl. 08.00–11.00)

 

Tannlegehjelp til flyktninger

De første 6 månedene i Norge gis det tilbud om gratis akutt tannbehandling. Det kan også bli gjort forebyggende tiltak ved behov, for eksempel for å begrense skadeutvikling. 

Etter 6 måneders opphold har flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år de samme rettighetene som norske barn og unge. Det vil si at tannbehandling er gratis for barn og unge 0-18 år og ungdom 19-20 år betaler 25 % av prisen på tannbehandlingen selv. Det samme gjelder tolkeutgifter. Barn og unge 0–18 år får dekket utgifter til tolketjenester, mens ungdom 19–20 år betaler 25 % av tolkeutgiftene selv.

Voksne over 20 år

Er du flyktning eller asylsøker over 20 år må du selv oppsøke tannlege ved behov. Du betaler for tannbehandling og eventuelle tolkeutgifter selv.

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Hvor får du tannlegehjelp?

Det er Vestfold fylkeskommune som tilbyr tannlegehjelp.

 

Her ligger Tønsberg legekontor og legevakten