Helsehjelp til flyktninger og asylsøkere

  • Flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

 

Behov for øyeblikkelig helsehjelp?

Ved akutt, alvorlig sykdom eller ulykke, kan du ringe legevakten 116117. Legevakten som er nærmest der du ringer fra vil svare.

Her er legevakten i Tønsberg:
Kjellengveien 2B
3125 Tønsberg

Hvis det er fare for livet, ring 113 (ambulanse).
 

Tuberkuloseundersøkelse

Alle som kommer til Norge som asylsøkere og flyktninger skal testes for tuberkulose (TB). Andre innvandrere skal undersøkes hvis de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.
Undersøkelsen består av røntgen av lungene og blodprøve eller hudtest. 

Du blir undersøkt innen to uker etter ankomst.

Les mer om rutinemessig tuberkuloseundersøkelse på flere språk på Folkehelseinstituttets nettsider. 

Обстеження на туберкульоз (ТБ) після прибуття до Норвегії

Інформація українською мовою

Slik får du tuberkuloseundersøkelse

Undersøkelse fåes på nasjonalt mottakssenter i Råde. Eventuelt blir du kontaktet av kommunens migrasjonssykepleier. 
 

Helsekartlegging

Som flyktning eller migrant kan du få tilbud om en helsekartlegging hvis du ønsker dette. Helsekartlegging er gratis.

Dette får du i helsekartleggingen:

  • Kartlegging av eksponering og risiko for tuberkulose
  • Informasjon og tilbud om vaksinasjon til uvaksinerte
  • Tilbud om testing for smitteprøver
  • Spørsmål om behov for/bruk av faste medisiner
  • Spørsmål om psykisk og fysisk helse
  • Tilbud om generelle blodprøver 

Hvis du trenger mer helsehjelp kan du få time hos lege.

Slik får du helsekartlegging

Gi beskjed til migrasjonssykepleier i kommunen hvis du ønsker dette.

 

Helsehjelp til barn og unge 0-18 år

Helsetasjonen og skolehelsetjenesten gir helsetjenester til barn og unge 0-18 år. 

Kontaktperson

Elisabet Sundseth
elisabet.sundseth.sivertsen@tonsberg.kommune.no
Telefon 91 76 42 14

Re helsestasjon
helsestasjon@tonsberg.kommune.no
Telefon 91 76 42 14 (mandag-onsdag og fredag: kl. 08.00 - 15.30, torsdag: kl. 08.00 - 11.00)

 

Legetime for flyktninger

Hvis du er flyktning og trenger legetime, kan vi sette dette opp for deg. Legetimene er vanligvis hver tirsdag.

Slik får du legetime

Ring telefon 970 19 017 (tirsdager og torsdager kl 08.30-15.00). Du kan også kontakte migrasjonssykepleier Ingerd Saasen Backe på issb@tonsberg.kommune.no

Kommunen bestiller tolk ved behov.

Hva koster det?

Som voksen (over 16 år) må du betale et beløp etter fastsatte takster (egenandel) når du har vært hos legevakt, fastlege eller spesialisthelsetjeneste. 
Beløpet varierer, men ligger ofte mellom 150 og 350 kroner. Du betaler ingenting for å bli lagt inn på sykehus. Hvis du ikke har mulighet til å betale egenandelen, skal du likevel få hjelp. 
 

Spørsmål om helsehjelp for flyktninger i Tønsberg

Ingerd Saasen Backe
issb@tonsberg.kommune.no 
Telefon: 970 19 017 (tirsdager og torsdager kl 08.30-15.00)

Tønsberg legekontor
Telefon: 33 29 25 99
(Åpningstid mandag-fredag kl. ​​​08.30–11.30 og 12.45–14.00)

 

Tannlegehjelp til flyktninger

De første 6 månedene i Norge gis det tilbud om gratis akutt tannbehandling. Det kan også bli gjort forebyggende tiltak ved behov, for eksempel for å begrense skadeutvikling. 

Etter 6 måneders opphold har flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år de samme rettighetene som norske barn og unge. Det vil si at tannbehandling er gratis for barn og unge 0-18 år og ungdom 19-20 år betaler 25 % av prisen på tannbehandlingen selv. Det samme gjelder tolkeutgifter. Barn og unge 0–18 år får dekket utgifter til tolketjenester, mens ungdom 19–20 år betaler 25 % av tolkeutgiftene selv.

Voksne over 20 år

Er du flyktning eller asylsøker over 20 år må du selv oppsøke tannlege ved behov. Du betaler for tannbehandling og eventuelle tolkeutgifter selv.

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Hvor får du tannlegehjelp?

Det er Vestfold fylkeskommune som tilbyr tannlegehjelp.

 

Her ligger Tønsberg legekontor og legevakten