Individuell Plan over 18 år

Individuell Plan over 18 år

Kort fortalt

Individuell Plan skal bidra til at tjenestemottaker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Hvem kan søke om Individuell Plan?

Du kan søke om Individuell Plan når du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

Hva får du?

En Individuell Plan skal sikre at det er fremdrift i planarbeidet, at tjenestetilbudene er individuelt tilpasset, at planarbeidet koordineres, at den enkelte får et helhetlig tilbud, at den enkelte får nødvendig oppfølgning og at det oppnevnes koordinator.

Slik søker du om Individuell Plan

Du søker om Individuell Plan ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema postlegges til:
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Klage

Du kan klage på vedtaket. Les mer om hvordan du kan klage.

Kontakt oss

Ønsker du å kontakte oss kan du ringe Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10.00 og 14.00.

Til toppen