Miljørettet helsevern i Vestfold

Kort fortalt

 • Miljørettet helsevern i Vestfold er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Færder, Holmestrand og Tønsberg.
 • Utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og saksbehandling etter folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter. Dette i nært samarbeid med kommuneoverlegen i hver enkelt kommune.

 

 

Når kontakter du miljørettet helsevern? 

 • for å søke om godkjenning av barnehage, skole og dagmammadrift
 • hvis du skal starte tatovering og/eller hulltakingsvirksomhet (piercing)
 • hvis du trenger råd angående radon, inneklima og støy

Hovedoppgaver

 • Gir helsefaglige uttalelse til plansaker på ulike nivå
 • Godkjenning og tilsyn med barnehager og skoler
 • Rådgivning vedrørende radon og inneklima
 • Tilsyn med bassengbad og badeanlegg, kjøletårn og skrubbere, samt skadedyrbekjempere
 • Tilsyn med solarier, tatoverings- og hulltakingsvirksomheter, frisørsalonger, campingplasser, leirsteder og asylmottak 
 • Overvåking av vannkvalitet ved badeplasser
 • Veiledning i forbindelse med ulykkesforebygging
 • Rådgivning og klagesaksbehandling vedrørende støy
 • Beredskapsplaner
 • Hygienesertifikat for skip
   

Mer informasjon om Miljørettet helsevern i Vestfold finner du her

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis, bortsett fra hygienesertifikat for skip. 

Kontakt Miljørettet helsevern 

mhv@tonsberg.kommune.no

Sentralbord Tønsberg rådhus: 33 40 60 00

Besøksadresse

Tønsberg rådhus, Halfdan Wilhelmsens alle 1c

Postadresse

Tønsberg kommune v/ Miljørettet helsevern
Postboks 2410
3104 Tønsberg