Syns- og hørselshjelpemidler

Kort fortalt

Ved behov for denne type hjelpemiddel skal det foreligge en rapport fra spesialist. Dersom du ikke har dette, må du kontakte din fastlege som henviser deg videre til spesialist.

Synshjelpemidler

Ved behov for synshjelpemidler skal det foreligge rapport fra øyelege og optiker, som ikke er eldre enn 6 måneder.

Ta kontakt med Ergoterapitjenesten, enten ved å fylle ut henvendelsesskjema eller ringe 911 80 384 i åpningstiden mandag – fredag kl 12.00 – 13.30.

Henvedelsesskjema ergoterapitjenesten

Du kan få hjelp til å bruke synshjelpemidler ved Tønsberg Læringssenter. 

Hørselshjelpemidler

Har du behov for hørselshjelpemidler, skal det foreligge rapport fra spesialist. Dersom du ikke har dette, må du kontakte din fastlege, som kan henvise deg videre til spesialist. 

Har du behov for hørselshjelpemidler, kan du ta kontakt med Korttidslageret i åpningstiden, enten per telefon, ved oppmøte, eller send inn henvisningsskjema.


Åpningstid: 08.30 - 11.00
Telefon: 33 31 86 50
Adresse: Hedrumgaten 2, 3117 Tønsberg

Henvendelsesskjema hørselstekniske hjelpemidler