Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Kort fortalt

  • Alarmknapp som du kan ha på armen eller i kjede rundt halsen.
  • Du kan tilkalle hjelp hele døgnet.

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm med brannvarsling er et hjelpemiddel du kan bære på armen eller i snor rundt halsen. Alarmknappen brukes for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Trygghetsalarmen fungerer kun inne i hjemmet ditt. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg. 
 

Hvem kan søke?

Du må bo i Tønsberg kommune for å kunne søke om trygghetsalarm. 

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm vil kommunen ofte se på:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse


Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

Alarmknappen fungerer hele døgnet. Når du trykker på knappen utløses en alarm. Den ringer  automatisk til et helsefaglig alarmmottak (Doro trygghetssentral). Brannvarselenheten har direktekontakt med 110 sentralen.

Alarmmottaket har nødvendig person- og helseopplysninger om deg. 

Besøk av hjemmesykepleien

Hvis det er nødvendig, vil hjemmesykepleien bli kontaktet og de vil besøke deg for å bistå med nødvendig hjelp. Alle som får tildelt trygghetsalarm får også elås installert på sin dør slik at hjemmesykepleien kan komme inn, kun ved å bruke sin mobiltelefon.  

Les mer om elås
 

Brann og røykvarsling

For å øke tryggheten i hjemmet får alle mottakere av trygghetsalarmtjeneste også brann-/røykvarsling. Sensoren(e) blir knyttet til det samme responssenteret som trygghetsalarmen. Det er responssenteret som kontakter deg før de eventuelt kontakter brannvesenet.

 

Slik søker du

Du søker om trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema postlegges til Tønsberg kommune, se «Veiledning til utfylling av søknadsskjema på side to i søknadsskjemaet.

 

Hva koster det?

Egenandel for trygghetsalarm, uavhengig av inntektsgrunnlag, er kr. 513,- per måned pr. 1. januar 2022.
 

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.
 

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager gis i vedtaket.

 

Oppsigelse av trygghetsalarm

Innlevering av alarm og brannvarsler merket med kommunens logo, skal skje til ditt sonekontor for hjemmetjenester. Du vil bli fakturert for utstyr som ikke blir levert inn. 

Egenbetalingen for tjenesten opphører automatisk, men du må betale egenandel ut den måneden du har sagt opp alarmen.
 

Kontakt oss

I forbindelse med søknaden din kan du kontakte Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10.00 og 14.00.

Besøksadressen for Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester: Grenaderveien 11, 3 etasje, Eik

Til toppen