Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
  • Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hvordan søke om tjenesten?

 

For deg over 20 år

Søknader behandles av Tildeling helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema for deg over 20 år

For deg under 20 år

Søknader behandles av Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) 

Søknadsskjema for deg under 20 år


Du kan velge

Brukere som får tildelt BPA kan i utgangspunktet selv velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene. Det kan være Tønsberg kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. 
Under kan du se hvilke leverandører du kan velge mellom.

Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.

Til toppen