Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.
  • Formålet er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for funksjonsnedsettelsen.

Hvordan søke om tjenesten?

Det er felles søknadsskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Tønsberg kommune, uansett alder. Du kan velge om du vil fylle ut elektronisk skjema eller skrive ut pdf-skjemaet og fylle ut for hånd. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for deg som vil fylle ut på papir (PDF)


Du kan velge

Brukere som får tildelt BPA kan i utgangspunktet selv velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene. Det kan være Tønsberg kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. 
Under kan du se hvilke leverandører du kan velge mellom.

Tjenesten er lovpålagt, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d, rett til brukerstyrt personlig assistent.