Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Kort fortalt

  • Målet med tjenesten er at den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig.
  • Vi jobber for at du skal klare mest mulig selv eller bli selvhjulpen.


Hvem kan få hjemmehjelp?

  • Personer som har behov for nødvendig  praktisk hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.


Hva kan du få hjelp til?

  • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift og klesvask
  • Hjelp til å bestille nødvendige matvarer


Slik søker du

Søk hjemmehjelp her


Krav til hjemmet

For at du skal få best mulig hjelp må arbeidsforholdene legges til rette. Utstyr som støvsuger, langkost, rengjøringsmidler, bøtte og kluter må være på plass.


Hva koster det?

Alle som får hjemmehjelp må betale en egenandel. Egenandelen regnes ut fra inntekt og fastsatte satser.

Egenandelen er den samme uansett om du velger en kommunal eller privat tjeneste. 


Priser pr. 1. januar 2022

Priser for hjemmetjenester
Inntekt 2022
Under 2G Kr. 215,- per måned*
Inntekt 2G - 3G Kr. 158,- per time
Inntekt 3G - 4G Kr. 294,- per time
Inntekt 4G - 5G Kr. 418,- per time
Inntekt 5G og høyere Kr. 496,- per time

G = Grunnbeløp i folketrygden. Satsen per 1. mai 2020 er kr 106 399 og justeres hvert år.

*  Den maksimale egenandelen for inntekt under 2G vedtas av Stortinget i statsbudsjettet og står i forskrift om egenandel  for kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Til toppen