Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)

Kort fortalt

  • Målet med tjenesten er at den enkelte skal kunne bo hjemme lengst mulig.
  • Vi jobber for at du skal klare mest mulig selv eller bli selvhjulpen.

Hvem kan få hjemmehjelp?

  • Personer som har behov for nødvendig  praktisk hjelp på grunn av sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker.

Hva kan du få hjelp til?

  • Alminnelig rengjøring av rom som er i daglig bruk
  • Sengetøyskift og klesvask
  • Hjelp til å bestille nødvendige matvarer

Slik søker du

Søk hjemmehjelp her

Krav til hjemmet

For at du skal få best mulig hjelp må arbeidsforholdene legges til rette. Utstyr som støvsuger, langkost, rengjøringsmidler, bøtte og kluter må være på plass.

Hva koster det

Alle som får hjemmehjelp må betale en egenandel. Egenandelen regnes ut fra inntekt og fastsatte satser.

Egenandelen er den samme uansett om du velger en kommunal eller privat tjeneste. 

Priser per time

Priser for hjemmetjenester
Inntekt 2020
Under 2G 70
Inntekt 2G - 3G 150
Inntekt 3G - 4G 233
Inntekt 4G - 5G 331
Inntekt 5G og høyere 393

* G = Grunnbeløp i folketrygden. Den brukes for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser. Justeres hvert år i takt med den alminnelige lønnsøkningen.

 

Her kan du velge hvem som skal hjelpe deg

Når du har fått vedtak om hjemmehjelp, kan du selv velge om du vil at Tønsberg kommune skal hjelpe deg eller en virksomhet som har avtale med kommunen. 

Hjemmehjelp

Til toppen