Assistert selvhjelp

Vi tilbyr behandling i en metode kalt "Assistert selvhjelp". Dette er et tilbud der du og din terapeut blir enige om et selvhjelpsprogram som gir økt kunnskap og teknikker for å håndtere ulike psykiske utfordringer.

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på behandlingsprogrammet. Du kan også få mulighet til telefonveiledning knyttet til dette. Ved å gjennomgå behandlingsprogrammet får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.

Ring telefonnummer 33 34 82 40 (telefonen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag kl 12.00-14.00).

 

Les mer om de ulike programmene på Assistert selvhjelps egne nettsider