Fengselshelsetjenesten

Tønsberg kommune har ansvar for Søndre Vestfold fengsel Berg avdeling som er et lavsikkerhetsfengsel med 48 plasser. Sem fengsel er et høysikkerhetsfengsel med 62 plasser.

Innsatte har rett til nødvendig helsehjelp. Fengselshelsetjenesten er et kommunalt tilbud med lege, sykepleiere og fysioterapeut. Fengselslegen har ansvar for tilpasset oppfølging og avgjør hva som skal gis av medikamenter og behandling. Sykepleierne har kompetanse innen fagfeltene rus og psykiatri, fysisk- og seksuell helse.
Fengselshelsetjenesten er bemannet på hverdager mellom kl 08.00-15.00.

Kontaktinformasjon

Avdeling Berg: Fengselshelsetjenesten
Søndre Berg 30, 3125 Tønsberg 
Telefon: 33 20 71 20/ 33 20 71 15

Avdeling Sem: Fengselshelsetjenesten  

Semsbyveien 104. 3170 Sem
Telefon: 33 20 72 33/ 33 20 72 34 
Tjenesteleder: 
Hedda Korterød Sönmez 
hedda.korterod.sonmez@tonsberg.kommune.no