Fengselshelsetjenesten

  • Fengselshelsetjenesten gir helsehjep til insatte.
  • Det er et kommunalt tilbud med lege, sykepleiere og fysioterapeut.
  • Tønsberg kommune har ansvar for Berg og Sem fengsel

Innsatte har rett til nødvendig helsehjelp.  Fengselslegen har ansvar for tilpasset oppfølging og avgjør hva som skal gis av medikamenter og behandling. Sykepleierne har kompetanse innen fagfeltene rus og psykiatri, fysisk- og seksuell helse.
Fengselshelsetjenesten er bemannet på hverdager mellom kl 08.00-15.00.

 

Aktuelle fengsel

Tønsberg kommune har ansvar for Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling som er et lavsikkerhetsfengsel med 48 plasser og Sem fengsel som er et høysikkerhetsfengsel med 62 plasser.

 

Kontaktinformasjon

Avdeling Berg

Søndre Berg 30, 3125 Tønsberg 
Telefon: 33 20 71 20 og 33 20 71 15

Avdeling Sem

Semsbyveien 104, 3170 Sem
Telefon: 33 20 72 33 og 33 20 72 34 
 

Tjenesteleder for fengselhelsetjenesten

Hedda Korterød Sönmez 
hedda.korterod.sonmez@tonsberg.kommune.no