Demenskoordinator

  • Spisskompetanse i arbeid med demenssykdom.
  • Lavterskeltilbud. Du behøver ikke søke.
  • Kan gi veiledning
  • Kan gi samtaler.

Hva er demenskoordinator?

Demenskoordinator har spisskompetanse på demens og kan være rådgiver for personer med demens, pårørende til personer med demens og helsepersonell som gir bistand til personer med demens.

Er med og arrangerer pårørendeskole for pårørende til personer med demens.

Hvem kan få hjelp av demenskoordinator?

Personer med demens og deres pårørende og andre som er støtter for personer med demens.

Hva får du?

Informasjon om kommunens tilbud og andre frivillige aktører/organisasjoner.

Hjelpe med tilrettelegging for personer med demens, spesielt i tidlig fase, for at de kan opprettholde et forsvarlig mestringsnivå så lenge som mulig.

Kan gi støttesamtaler til personer med demens og deres pårørende.

Kan gi veiledning/rådgivning til støtteapparatet rundt personer med demens.

Er med og arrangerer pårørendeskole.

Slik søker du

Det er ikke behov for søknad. Du kan ta kontakte direkte.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Kontakt oss

Jeanette Mathisen, telefon 409 10 054  eller Berit Askjer Lien, telefon 948 91 452.

epost: demenskoordinator@tonsberg.kommune.no 

 

 

Kartpunkt

Stoltenbergs gate 3a, Tønsberg