Anleggsplan idrett og friluftsliv

Anleggsplan idrett og friluftsliv

Anleggsplan idrett og friluftsliv 2021-2024 er kommunens planleggingsverktøy for utviklingen av anlegg for idrett, friluftsliv og selvorganisert fysisk aktivitet. Planen vurderer status, utfordringer og trender innen aktivitetsnivå, aktivitetsformer og anleggsbruk i kommunen. Planen ble vedtatt av Kommunestyret 08.09.21, sak KST- 111/21.

Klikk her for å laste ned og lese anleggsplanen (PDF, 4 MB)

Til toppen