Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer ved at det tilrettelegges for ulike typer tilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Klikk her for å se programmet for DKSS høsten 2023 (PDF, 5 MB)