GRATISkurs i SFO-tid

Skoleåret 2023-2024 arrangerer kulturskolen kortere gratiskurs i mini-kornett og sirkuslek, på utvalgte skoler, i SFO-tida. 

🤹 SIRKUSLEK | Gratis 9-ukers kurs skoleåret 2023-2024

Målgruppe: Elever på Barkåker skole og Træleborg skole, 3. trinn og 4. trinn.
Gjennom lek og aktivitet vil elevene bli kjent med noen av sirkusdisiplinene kulturskolen underviser i. I løpet av 9 uker får de prøve seg på sjonglering, balanse, akrobatikk, par-akrobatikk og luftakrobatikk i passende former for yngre elever. 

Timeplaner
Barkåker skole: Tirsdager kl 13.05-14.05 eller kl 14.10-15.10 i perioden 31. oktober 2023 - 23. januar 2024 (6 uker før nyttår og 3 uker etter).  

Træleborg skole: Torsdager kl 14.10-15.10 i perioden 2. november 2023 - 25. januar 2024 (6 uker før nyttår og 3 uker etter).    

Igangsetting av kursene forutsetter nok påmeldte. 

Søk plass på gratiskurs i kulturskolen

 

AVSLUTTEDE GRATISKURS:

🎶 MINI-KORNETT | Gratis 5-ukers kurs høsten 2023

Målgruppe: Elever på Byskogen skole, 3. og 4. trinn. 
Eik & Klokkeråsen Skoleorkester arrangerer 5-ukers GRATIS kurs på Mini-Kornett i samarbeid med Kulturskolen og Byskogen skole.
Timeplaner
Tirsdager kl.13.30-14.15 eller tirsdager kl.14.20-15.05. Periode: 5. september – 3. oktober 2023.

Søknadsfrist tirsdag 28. august. Begrenset antall plasser.