Søk om utendørs arrangement

Vi er glade for at mange ønsker å arrangere ulike arrangementer i kommunen vår! På denne siden finner du lenke til arrangementsveilederen vår, informasjon om hva du bør tenke igjennom før du skal arrangere, og søknadsskjema for leie av kommunal grunn til ditt arrangement. 

Dersom du skal organisere arrangementer, er det viktig at du tenker på sikkerheten til alle som skal delta.
Se vår arrangementsveileder her. (PDF, 983 kB)

Dette må du ha på plass før du søker om å få arrangere:

  • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
  • Det må gis melding til brannvesenet ved overnatting, mattilsynet og politiet. Dersom dere trenger skjenkebevilgning søker man om det direkte inne i skjemaet. 
  • Risikoanalyse. Denne skal kartlegge hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
  • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
  • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.
  • Prosedyrer for evakuering.
  • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
  • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
  • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om å avfyre fyrverkeri. 
  • Det er viktig at du melder fra om arrangementer i god tid – minst fire uker i forveien. Dette er krav som brann- og eksplosjonslovgivningen stiller til deg som skal arrangere. 

Søknadsskjema for utendørs arrangement