Søke tilskudd

Tønsberg kommune har utarbeide forslag til nye retningslinjer for kommunalt tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv. Disse skal gjelde fra 2021. Forslag til retningslinjer er nå ute på høring hos lag og foreninger i Tønsberg kommune og vil vedtas av Utvalg for kultur, idrett og folkehelse i oktober 2020. Under kan du se forslag til nye retningslinjer, samt informasjon om spillemidler og integreringsmidler.

Til toppen