Søke tilskudd

Tønsberg kommune vil i løpet av 2020 utarbeide nye retningslinjer for kommunalt tilskudd til kultur, idrett og friluftsliv. Disse vil gjelde fra 2021. I mellomtiden er det de gamle retningslinjene for tidligere Re kommune og tidligere Tønsberg kommune som gjelder. Ved å klikke på boksene under finner du mer informasjon om kulturmidler i tidligere Re kommune med søknadsfrist 1. april 2020 og løpende arrangementstilskudd i tidligere Tønsberg kommune samt spillemidler.

Til toppen