Spillemidler

Spillemidler

Kort fortalt

  • Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til forskjellige allmennyttige formål og hoveddelen går til idrettsformål.
  • Lag og foreninger kan søke kommunen om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
  • Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet.
  • Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom.

Hvordan søker du?

Søknad om spillemidler må sendes inn elektronisk.

Her er søknadsskjema for spillemidler

Før du kan opprette spillemiddelsøknad:

  • Må du gå i dialog med kommunen - Jo tidligere, desto bedre! Siste frist for å melde inn prosjekter du ønsker å søke om spillemidler til er 15. oktober. Avslåtte, men tidligere godkjente søknader må fornyes/gjentas innen 1. desember.
  • Anlegget må være inkludert i kommunens anleggsplan.

Alle søkere bør gjennomgå Kulturdepartementets bestemmelser for spillemidler før det legges planer for nye anlegg.

Her er Kulturdepartementets Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kontaktinformasjon

Anders Nygaard
E-post: anders.nygaard@tonsberg.kommune.no
Telefon: 980 30 032

Til toppen