Spillemidler

Spillemidler

Kort fortalt

  • Overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til forskjellige allmennyttige formål og hoveddelen går til idrettsformål.
  • Lag og foreninger kan søke kommunen om bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.
  • Midlene skal stimulere til økt fysisk aktivitet.
  • Den viktigste målgruppen for spillemidler til idrettsformål er barn og ungdom.

Hvordan søker du?

Søknad om spillemidler må sendes inn elektronisk.

Søknadsskjema for spillemidler

Før du kan opprette spillemiddelsøknad

  • Må du gå i dialog med kommunen - Jo tidligere, desto bedre! Siste frist for å melde inn prosjekter du ønsker å søke om spillemidler til er 15. oktober. Avslåtte, men tidligere godkjente søknader må fornyes/gjentas innen 1. desember.
  • Anlegget må være inkludert i kommunens anleggsplan.

Alle søkere bør gjennomgå Kulturdepartementets bestemmelser for spillemidler før det legges planer for nye anlegg.

Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Til toppen