Kulturprisen

Kulturprisen

Kort fortalt

Tønsberg kommunes kulturpris deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen.


Send inn forslag på kandidat innen 1. januar 2021

Kulturprisen for 2020 vil vedtas i Utvalg for kultur, idrett og folkehelses møte 19. januar 2021. Det er ikke utarbeidet felles statutter for kulturprisen i nye Tønsberg kommune. Til grunn for utdelingen legges derfor kriteriene fra både tidligere Re og tidligere Tønsberg kommuner.

Det legges til grunn for en bred forståelse av begrepet kultur, slik at også idrett og generelt frivillighetsarbeid inkluderes. Forslag til kulturpris må være begrunnet og sendes Tønsberg kommune innen 1. januar 2021. Send forslag med begrunnelse på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no.

 

Tidligere mottakere av kulturprisen

I Sem kommune, som ble sammenslått med Tønsberg kommune i 1988, ble det ikke tildelt kulturpris.

 

Til toppen