Bålplasser og griller på offentlige områder i Tønsberg kommune  

I Tønsberg kommune er det tilrettelagt flere grill- og bålplasser på offentlig steder som kan brukes av alle. Selv om disse stedene er tilrettelagt for bål og grilling gjelder fortsatt regler for bålbrenning (inkl. bålforbud) også her. Se listen over disse bål- og grillplassene under.
 

Hvor finnes bål- og grillplassene?

Karlsvika:

 • Karlsvikveien ved vannet nedenfor naturskolen, 1 grill
 • Gapahuken, 1 bålplass
 • Karlsvikveien , forbi gapahuken, 2 griller

Skallevold:

 • Ved lekeplass, 2 griller
 • Ved moloen, 1 grill

Ringshaug:

 • Ringshaugodden/moloveien, 1 grill

Vallø båthavn:

 • Friområde v/Nedre Bogenvei, 2 griller

Husøy:

 • Nebba badeplass, 1 grill
 • Strandveien v/lekeplass/Ole 3, 2 griller
 • Kirkegaten/kroken på ballplass, 1 grill
 • Havneveien lekeplass, 1 bålpanne        

Presterødåsen:

 • Grevinnevn./Krisstornvn. lekeplass, 1 bålplass        

Grinvoldparken:

 • 1 grill

Messeområdet:

 • Ved akebakken, 1 grill
 • På øya i 1. dammen, 1 grill
 • Ved 2. dammen, 1 grill

Kaldnes:

 • Hasselveien aktivitetspark, 1 grill

Vear Sandodden:

 • 1 grill

Langevann:

 • Ved gapahuken, 1 bålplass, 1 grill

Merkedammen:

 • Bålplasser