Erasmus+ Ungdom

Kort fortalt

 • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
 • Erasmus+ Ungdom støtter prosjekter med ungdom og unge voksne (13-30) og de som jobber med ungdom. 
   

Hvorfor Erasmus+ Ungdom?

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet
 • Dette kan du lese mer i Programguiden for Erasmus+.
   

Målgrupper

 • Ungdom og unge voksne 13-30 år
 • De som jobber med ungdom
   

Hva slags prosjekter kan få støtte?  

 • Gruppeutveksling
  Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom og unge voksne 13-30 år.
 • Ungdomsstyrte prosjekter
  Ulike prosjekter initiert av ungdom, for ungdom mellom 13 og 30 år. 
 • Jobb frivillig i utlandet
  Ungdom og unge voksne 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere
  Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Små og store samarbeidsprosjekter
  Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.

I 2019 hadde Erasmus+ Ungdom i Norge ca. 30 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

Hvordan søke om støtte

Her kan du finne søknadsskjemaer og lese mer om hvordan du søker om støtte.
 

Samarbeidsland

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+ Ungdom.