Erasmus+: Aktiv Ungdom

Erasmus+: Aktiv Ungdom

Kort fortalt

 • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
 • Erasmus+: Aktiv Ungdom støtter prosjekter med ungdom og unge voksne (13-30) og de som jobber med ungdom. 
   

Hvorfor Erasmus+: Aktiv Ungdom?

 • Styrke ungdoms aktive medborgerskap, deltakelse og samfunnsengasjement
 • Styrke ungdoms internasjonale forståelse, toleranse og solidaritet
 • Styrke ungdomsarbeidet i Europa og bidra til økt europeisk samarbeid på ungdomsfeltet
 • Dette kan du lese mer i Programguiden for Erasmus+.
   

Målgrupper

 • Ungdom og unge voksne 13-30 år
 • De som jobber med ungdom
   

Hva slags prosjekter kan få støtte?  

 • Gruppeutveksling
  Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom og unge voksne 13-30 år.
 • Europeisk volontørtjeneste
  Ungdom og unge voksne 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa.
 • Opplæring for ungdomsarbeidere
  Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom.
 • Strategiske partnerskap
  Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis.
 • Ungdomsinitiativ
  Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom og unge voksne 13-30 år. Disse prosjektene er en del av prosjekttypen strategiske partnerskap.
 • Ungdomspolitiske møter
  Prosjekter hvor ungdom får uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag i debatter og møter med politikere og beslutningstakere. For ungdom 13-30 år.

I 2019 hadde Erasmus+: Aktiv Ungdom i Norge ca 30 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet.

 

Andre prosjekttyper

I tillegg kan man søke støtte direkte fra Brussel til aktiviteter som stor-skala EVS, Kapasitetsbygging på ungdomsfeltet og spesifikke utlysninger som særlig går på dialog med beslutningstakere og utvikling av metoder. For sentraliserte prosjekter er det egne søknadsfrister.
 

Hvordan søke om støtte

Her kan du finne søknadsskjemaer og lese mer om hvordan du søker om støtte.
 

Samarbeidsland

Norske organisasjoner kan samarbeide med EU-land, andre europeiske land og i noen prosjekttyper også land i Europas naboregioner eller partnerland fra resten av verden gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom. Se listen over land du kan samarbeide med her.
 

Mer informasjon

Les mer om Erasmus+ på Aktiv Ungdoms egne nettsider.

Til toppen