Ung LOS

Ung LOS

Kort fortalt

  • LOS er et lavterskel tverrfaglig samarbeid med hovedmål om å bistå ungdom.
  • Losen følger opp elever 13-20 år med mål om å fullføre ungdomsskolen, få en god start på videregående skole og fullføre denne, eller komme i arbeid. 

Losen er en støttespiller for ungdommen og samarbeider med ulike instanser for å finne gode løsninger. Losene jobber mobilt, ut fra kontorer i Conradisgate 8 i Tønsberg og kommunehuset på Revetal. Losene har oversikt over andre aktuelle støttespillere for ungdommene og familiene.

Hvordan komme i kontakt med LOS?

Foreldre, skole, og andre tjenester kan melde inn ungdommer til kommunens skolefraværsteam eller Ung i Tønsberg. Foresatte og ungdom må samtykke til tiltaket. Varighet og utforming vurderes ut ifra ungdommens behov. Ta kontakt om du vil høre mer om tiltaket.

Ung i Tønsberg ved Arve Howlid
Telefon 950 32 617
E-post: arve.howlid@tonsberg.kommune.no

Til toppen