Utekontakt

Utekontakt

Kort fortalt

Utekontakt driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 13-20 år. Vi er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. Du kan også ta kontakt med oss hvis du er bekymret for barn eller unge. Utekontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Tønsberg. 

Utekontakten i Tønsberg oppsøker ungdom mellom 13 og 20 år. Du treffer oss i sentrum, på VKT, på Farmandstredet, på møteplasser hvor ungdom treffes, på skolene eller du kan komme innom. Utekontakten er et frivillig tilbud og du bestemmer selv om du vil ha kontakt med oss. Her er det voksne du kan prate med, og vårt mål er at du som ungdom i Tønsberg skal ha det bra. Vi er vant med og liker å snakke med ungdom om ting dere er opptatt av. 

Dette kan utekontaktene hjelpe deg med

 • Følge deg opp i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter 
 • Gi råd, veiledning og setter igang tiltak for grupper og enkeltungdommer 
 • Gir omsorg, hjelp og støtte 
 • Samtaler med ungdom/foreldre 
 • Motiverer til å søke hjelp 
 • Gir råd om dine eller andres rusproblemer 
 • Samarbeider tverrfaglig med andre i kommunen som skoler, barnevern, politi, helsestasjon, familiehuset, psykisk helse, idrettslag, frivillig organisasjoner etc
 • Vi har taushetsplikt og meldeplikt.

Du kan snakke med utekontaktene om alt

Du kan ta kontakt med oss hvis du vil snakke med voksne som forstår deg, støtter deg og som vil at du skal få det bedre.

Eksempler på tema ungdom som oppsøker oss vil snakke om

 • vansker med skole
 • venner
 • familie
 • seksualitet
 • følelser
 • spiseforstyrrelser
 • overgrep
 • rus
 • festing
 • mobbing
 • ensomhet
 • forventningspress
 • stress
 • sosiale medier

Eller andre ting. Du kan snakke med oss om hva som helst.

Vi har taushetsplikt.

Samarbeidspartnere

Utekontakten har mange gode samarbeidspartnere, og kan bistå med hjelp inn i andre tjenester, dersom det er ønskelig. Dette kan være helsestasjon for ungdom, forebyggende psykisk hjelpetjeneste, NAV, barnevern, fritidsklubber, forebyggende politi eller andre steder. Vi kan følge deg dit og hjelpe deg med å komme i kontakt.

Foredrag og informasjon

Utekontakten kan også bidra med foredrag og informasjon til elever og foreldre om tematikk som er aktuell for ungdom. For eksempel rustrender, konflikthåndtering, nettvett etc.

Akutt hjelp

Dersom du trenger akutt hjelp tar du kontakt med politiet på telefon 02800 eller på nødnummer 112. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116111.

Hvem er vi?

Tjenesteleder Ung Los (Utekontakt/LOS)

Arve Howlid, telefon 950 32 617

Utekontakter:

Martin Bekken, telefon 907 15 002

Camilla Lien Moe, telefon 469 06 228

Malin Hvam Haugen, telefon 918 20 496

Per-Egil Aas, telefon 415 76 518

Til toppen