Ungdomsråd

Ungdomsråd

Kort fortalt

  • Ungdomsrådet er bindeleddet mellom ungdom og politikere i kommunen.
  • Vi skal jobbe for at Tønsberg kommune er et godt sted å bo for ungdom.
  • Ungdomsrådets oppgave er å sørge for at ungdom blir tatt alvorlig når det er saker som angår ungdommen. 

Vi jobber ut fra barnekonvensjonen bestemmelse artikkel 12: barn og unge har rett til å ha innflytelse i saker som angår dem. Ungdomsrådets mål er å skape god kommunikasjon mellom Tønsbergs politikere og ungdommene. Ungdomsrådet er satt sammen av representanter fra skolene i Tønsberg kommune.

Oversikt over møter og kontaktinformasjon

Oversikt over når det er møter og medlemmene i ungdomsrådet.

E-post: tbg.ungdomsraad@gmail.com

Sekretær for ungdomsrådet
Tommy Løvig-Larsen
E-post: tommy.lovig.larsen@tonsberg.kommune.no
Telefon: 957 62 824

 

 Klikk her for å følge ungdomsrådet på Facebook

Til toppen