Ungdomsråd

  • Ungdomsrådet er bindeleddet mellom ungdom og politikere i kommunen.
  • Vi skal jobbe for at Tønsberg kommune er et godt sted å bo for ungdom.
  • Ungdomsrådets oppgave er å sørge for at ungdom blir tatt alvorlig når det er saker som angår ungdommen. 

Vi jobber ut fra barnekonvensjonen bestemmelse artikkel 12: Barn og unge har rett til å ha innflytelse i saker som angår dem. Ungdomsrådets mål er å skape god kommunikasjon mellom Tønsbergs politikere og ungdommene. Ungdomsrådet er satt sammen av representanter fra skolene i Tønsberg kommune.

 

Oversikt over møter og kontaktinformasjon

Oversikt over når det er møter og hvem som er medlemmer i ungdomsrådet.

Sekretær for ungdomsrådet
Ingunn Kobberrød
ingunn.kobberrod@tonsberg.kommune.no
Telefon: 905 88 590