Vil du være natteravn?

Har du tid og lyst til å gjøre nærmiljøet ditt tryggere? Som natteravn kan DU være med å bidra til et tryggere samfunn. 

Man trenger ingen spesiell utdannelse eller erfaring for å kunne være natteravn. Vi er opptatt av at det skal være mangfold i natteravnene, både når det gjelder bakgrunn, alder og kjønn. Natteravnene skal være gode rollemodeller og trygge voksne.

Vi har flere natteravngrupper i Tønsberg som trenger deg som frivillig. Faglig oppfølging og forsikring følger med alle ravnene. Som natteravn kan DU være med å bidra til et tryggere samfunn. Bli med å gjør en forskjell du også. 

 

Finn din lokale nattravngruppe her

 

Ta kontakt med Steinar Strand på steinar.strand67@gmail.com eller telefon 92604273 hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg som natteravn. 

I forbindelse med Halloween etterlyser kommunen og politiet flere trygge voksne rundt omkring i Tønsbergs nærmiljøer. Les mer her om at ungdommen trenger trygge voksne.
 

En kveld med natteravnene i Tønsberg