Kunngjøringer og høringer

Kunngjøringer og høringer

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Forskriften gjelder endringer i godtgjøringen mv. til folkevalgte i Tønsberg kommune.  
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Kaldnes felt F og G sak. 255/22.

 

Tønsberg kommune har vedtatt endring av reguleringsplan for Rødsåsen sak. 228/22 (plan- og bygningsloven § 12-12).

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hedrumgaten med tilhørende eiendommer gbnr. 1008/6 og 1007/11, KST sak. 163/22.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 har utvalg for plan og bygg i møte den 23.09.2022, UPB-sak 172/22, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Tolvsrød sentrum, planID 3803 20190179, ut til offentlig ettersyn.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt å oppheve deler av reguleringsplan for Rønningen, KST sak. 113/22.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Sentrumsområdet til idrett og kulturelle/sosiale aktiviteter på Eik, sak 155/22.

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune, Utvalg for plan- og byggesaker (UPB) vedtatt endring av reguleringsplan for Kirkeåsen, Vivestad - planid 3803 R30_0004 sak. 118/22.

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir 5 millioner i 2022 i tilskudd til integreringstiltak for flyktninger i regi av frivillige organisasjoner. 

 

Til toppen