Førsteslått og rådyrkalver - bruk av drone

Rådyrkalv i førsteslåtten Leiv Tore Haugen

Nå er det straks tid for førsteslåtten, og rådyrgeitene har fått eller får i disse dager kalver. Også i år har bøndene mulighet for å få søkt over grasarealene med drone.

Rådyrkalvene har trykkerefleks de to første ukene, som resulterer i at de ikke løper unna for slåmaskinen. Dette fører til at mange rådyrkalver blir drept i førsteslåtten.

Bøndene ønsker å unngå at slikt skjer - først og fremt av dyrevelferdsmessig årsaker, men også for at ikke fôret skal bli ødelagt. Får en rester av rådyrkadaver i fôret, kan dette igjen føre til at besetninger blir alvorlig syke.

Landbrukskontoret har gitt støtte til DroneSøk ved Hans Kristian Olsen, for innkjøp av drone med infrarødt kamera. Det å søke over grasarealer med varmesøkende kamera, er en rask og effektiv måte for å redusere/unngå at rådyrkalver blir drept.

Hans Kristian Olsen kan kontaktes på tlf. 941 54 771. 

Her er en filmsnutt fra et tidligere oppdrag:

Mer informasjon om førsteslått og rådyrkalver finner du også på Grønt Fagsenter.