Tilskudd i skogbruket 2022

Tilskudd i skogbruket 2022

Tilskudd i skogbruket
Tiltak Tilskudd Utfyllende informasjon
Ungskogpleie 40 %
Tettere planting 60 % Landbruksdirektoratet
Suppleringsplanting 30 % Landbruksdirektoratet
Skogsveier 40 % Lokale retningslinjer (PDF, 447 kB)

Elektronisk søknad via Altinn

 

Søknadsskjema på papir

 

Nyttige lenker

Til toppen