Ambulerende bevilling - lukket arrangement

Ambulerende bevilling - lukket arrangement

Kort fortalt

Du må søke om ambulerende skjenkebevilling hvis du skal ha et lukket arrangement i et lokale som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol eller du leier lokaler hvor utleier er involvert i andre deler av selskapet.

Arrangementer

Ambulerende skjenkebevilling er aktuelt for bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

Målgruppe

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling. 

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til sluttet selskap som jubileum, konfirmasjon, bryllup og lignende arrangement. Deltakerne i selskapet må ha en tilknytning til den som inviterer og arrangementet må ikke være åpent for utenforstående. Skjenkeansvarlig kan ikke bruke rusmidler i forbindelse med arrangementet. 

Krav til de involverte

Det skal utnevnes en skjenkeansvarlig som er over 20 år, som har ansvar for skjenkingen. (Det stilles ikke krav til at skjenkeansvarlig har avlagt kunnskapsprøve)

Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende

  • Leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå
  • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking

Søknad om ambulerende skjenkebevilling til lukket arrangement

Betaling

Ved søknad om ambulerende skjenkebevilling betales et gebyr i henhold til alkoholforskriften § 6-2. 

Hva koster det?

Kr 390,- pr dag

Behandling av søknaden

Søknad behandles innen 3 uker fra fullstendig søknad er mottatt av kommunen.

Til toppen