En enkeltanledning - åpent arrangement

Kort fortalt 

  • Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmennheten, på et sted uten skjenkebevilling innendørs eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning.
  • Eksempler er konserter, festivaler, teater og show. 

Utvidelse av skjenkebevillingen

Skjenkesteder som har alminnelig skjenkebevilling kan søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid.

Krav til søker 

Det må utnevnes en skjenkeansvarlig med stedfortreder, som har ansvar for skjenkingen. Begge må være over 20 år. Videre stilles det krav om uklanderlig vandel for de involverte. Det er ikke krav om at skjenkeansvarlig og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven, men en foretrekker at personene har bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. For å kunne kjøpe alkohol fra engros stilles det krav om bestått kunnskapsprøve for både styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-4c.

Slik søker du

I søknaden må det opplyses/vedlegges følgende:

  • Leieavtale eller dokumentasjon på at søker disponerer lokalet hvor servering skal foregå
  • Målsatt tegning av lokalet/arealet som søkes godkjent for skjenking
  • Eventuell dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve
  • Det er en forutsetning for innvilgelse av skjenkebevilling at søker i forkant kontakter politiet og at politiet godkjenner arrangementet. 

Søk om skjenkebevilling for en enkelt anledning

Hva koster det?

Bevillingsgebyret for en enkeltanledning er minimum kr 1.300,- 

Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/ eller kvitteringer

Behandling av søknaden

Dersom din søknad tilfredsstiller kravene til automatisk vedtak, får du svar på e-post etter noen få minutter. Om søknaden krever manuell behandling, er behandlingstiden opptil 3 uker.

Åpningstid

Det er vedtatt en lokal forskrift for salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk med videre, Tønsberg kommune, Vestfold