Kontroll av salgs- og skjenkesteder

 • Ansvarlig salg og skjenking er bevillingshavers ansvar.
 • Kommunen foretar lovbestemte kontroller av butikker, restauranter, barer, puber og arrangementer, for å kontrollere at det foregår i samsvar med regelverket.

 

Målet med kontroll er at Tønsberg skal være en trygg kommune, med seriøs drift av serverings- og skjenkestedene, og ivareta lovverket.

 

Kontrollene består av:

 • Salgskontroller i butikker og skjenkekontroller på restauranter, barer, puber og arrangementer
 • Gjennomgang av nettsider og sosiale medier med tanke på alkoholreklame

 

Salgs- og skjenkekontroller

Dette ser skjenkekontrollørene blant annet etter

 • Salg eller skjenking av alkohol til mindreårige personer
 • Salg eller skjenking til personer som er åpenbart beruset
 • Salg eller skjenking av alkohol utover fastsatt salgstid eller skjenketid
 • Diskriminering av gjester
 • At bevillingen utøves på en forsvarlig måte
 • At butikken eller restauranten har internkontroll
 • Alkohol tatt med ut av skjenkeområdet og medbragt alkohol konsumert inne på skjenkeområdet
 • Hindring av skjenkekontroll
 • Brudd på forbudet mot alkoholreklame

 

Rapport

Hvis kontrollørene har sett mulige overtredelser av alkoholloven, skrives en kort rapport om observasjonene, som blir gitt den ansvarlige på stedet.  
 

Prikker

Hvis det må konkluderes med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker. Det følger av alkoholforskriften § 10-3 hvor mange prikker som skal ilegges for de ulike overtredelsene.

 

Råd og veiledning

Ta kontakt med bevillingsmyndigheten i kommunen for gratis råd og veiledning om problemstillinger som kan oppstå ved salg- og skjenking av alkohol.

Her kan du lese om Helsedirektoratet som anbefaler registrering av kontaktopplysninger på skjenke- og serveringssteder i forbindelse med Covid-19  (PDF, 429 kB) 

 

Lovgivning​

Alkoholforskriften. Kapittel 10. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger.