Hverdagsrehabiliteringsteam

Ergoterapeut Hege Skotte Gjersøe, fysioterapeut Martine Solberg Olsen og sykepleier Marita Sørby har gode erfaringer med å jobbe sammen i tverrfagelig team, slik de kan gjøre i hverdagsrehabiliteringtilbudet som vi har i Tønsberg kommune.