Sammenslåing av eiendom

Kort fortalt

Du må søke for å slå sammen 2 eiendommer.

Slik søker du

  • Fyll ut skjemaet "Krav om sammenslåing". 
  • Husk å oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne / eiere må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • Send søknaden inn til postmottak@tonsberg.kommune.no.


Skjema for sammenslåing av eiendom (PDF, 997 kB)

Hva koster det?

Sammenslåing er gratis hvis kravene for sammenslåing er oppfylt.   

Krav for sammenslåing 

  • Eiendommene må ligge i samme kommune 
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere 
  • Alle eiere (hjemmelshavere) må signere 
  • Heftelser må ikke føre til prioritetskollisjon    

Prioritetskollisjon

Prioritetskollisjoner oppstår når eiendommer som skal slås sammen har ulike tinglyste heftelser. Rettighetshaverne må avklare hvilken prioritet heftelsene skal ha i forhold til hverandre etter sammenslåingen. For flere detaljer og informasjon om sammenslåing,  prioritet og prioritetskollisjon se denne siden hos Kartverket.   

Trenger du råd og veiledning, kan du ta kontakt med ABL-kundemottak: Klikk her for kontaktinformasjon