Sammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendom

Kort fortalt

Du må søke for å slå sammen 2 eiendommer.

Slik søker du

  • Fyll ut skjemaet "Krav om sammenslåing". 
  • Husk å oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne / eiere må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • Send søknaden inn til


Skjema for sammenslåing av eiendom (PDF, 997 kB)

 

Prioritetskollisjon

Ta kontakt med oss ved en eventuell prioritetskollisjon. Prioritetskollisjoner oppstår når eiendommer som skal slås sammen har ulike tinglyste heftelser.

Lese mer om prioritetskollisjon på kartverkets nettsider.

Til toppen