Sammenslåing av eiendom

Sammenslåing av eiendom

Kort fortalt

Når du for eksempel skal slå sammen to eiendommer til én eiendom, så må du sende inn en søknad til oss.

Slik søker du


Skjema for Krav om sammenslåing

 

  • Fyll ut skjemaet "Krav om sammenslåing". 
  • Husk å oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne / eiere må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • Send søknaden inn til

Prioritetskollisjon

Ta kontakt med oss ved en eventuell prioritetskollisjon. Lurer du på hva prioritetskollisjon er, kan du finne informasjon om dette på nettsidene til Kartverket under sammenslåing av eiendommer.

Lese mer på kartverkets nettsider.

Til toppen