Sammenslåing av eiendom

Kort fortalt

Du må søke for å slå sammen 2 eiendommer.

Slik søker du

  • Fyll ut skjemaet "Krav om sammenslåing". 
  • Husk å oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne / eiere må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.
  • Send søknaden inn til postmottak@tonsberg.kommune.no.


Skjema for sammenslåing av eiendom (PDF, 997 kB)

Hva koster det?

Sammenslåing er gratis hvis kravene for sammenslåing er oppfylt.   

Krav for sammenslåing 

  • Eiendommene må ligge i samme kommune 
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere 
  • Alle eiere (hjemmelshavere) må signere 
  • For flere detaljer og informasjon om prioritet se denne siden hos Kartverket   

Prioritetskollisjon

Ta kontakt med oss ved en eventuell prioritetskollisjon. Prioritetskollisjoner oppstår når eiendommer som skal slås sammen har ulike tinglyste heftelser.