Eiendomsutvikling

Kort fortalt

 • Ansvarlig for byggeprosjekter
 • Bygge skoler, sykehjem, barnehager, kontorer
 • Utvikle kommunale eiendommer 
 • Håndtering av festetomter

Se vår "Eiendomsstrategi for grunneiendom 2021-2031" (PDF, 922 kB)
 

Hva gjør vi?

 • Anskaffer, utvikler og bygger kommunale bygg
 • Gjennomfører planer for kommunens utvikling
 • Ivaretar kommunens bygg- og eiendomsutvikling
 • Kjøper, selger og forvalter kommunens tomter- og festetomter

 

Hvem jobber vi med? 

 • Andre i kommunen 
 • Samarbeider med private aktører innen eiendom

 

Hvem er vi? 

Ansatte på eiendomsutvikling er delt i 3 primæraktiviteter:

 • Grunneiendommer 
 • Utbygging 
 • By/planutvikling 

 

Slik kontakter du oss

Besøksadresse
Byfogdløkka, Halfdan Wilhelmsens alle 1c

Postadresse
Tønsberg kommune v/ Eiendomsutvikling
Postboks 2410
3104 Tønsberg