Har fått inn 25 høringsuttalelser

Har fått inn 25 høringsuttalelser

Høringsfristen for Kommuneplanens samfunnsdel for 2021-2033 gikk ut den 16. august 2021. Det kom inn 25 uttalelser. Høringsuttalelsene ble lagt frem sammen med forslag til endelig kommuneplan til politisk behandling i kommunestyret 6. oktober. 

Kommunestyremøte - Klikk for stort bilde 

Her kan du se høringsuttalelsene som ble lagt frem i kommunestyret 6. oktober.

Til toppen