Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 er nå vedtatt

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 er nå vedtatt

Kommunestyret vedtok den 6. oktober kommuneplanens samfunnsdel.

Forsiden på den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel - Klikk for stort bilde  

Her kan du se kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 6. oktober 2021 (PDF, 2 MB)

Vedtok endringer

Etter at planforslaget var på høring ble det vedtatt noen endringer i planen.

Her finner du alle de vedtatte endringene. (PDF, 417 kB)

Her finner du utvalgenes og kommunestyrets behandling med alle uttalelsene.

Det vil om kort tid bli publisert et oppdatert plandokument. Samfunnsdelen gir viktige føringer for arbeidet med kommuneplanens arealdel som starter opp med forslag til planprogram til politisk behandling i november/desember 2021.

Til toppen