Vil utvikle området rundt stasjonen

- Det er et stort potensial for å videreutvikle byen øst og vest for jernbanesporene når ny stasjon står klar i 2025, sier Magnus C. Martin i Tønsberg kommune. Tre arkitektkontorer bistår i arbeidet med å peke ut visjon og plangrep for området, og i høst ønsker kommunen og Bane Nor Eiendom innspill fra innbyggerne i Tønsberg. 

oversiktsbilde over jernbaneområdet i Tønsberg - Klikk for stort bilde

Bane NOR er i gang med å oppgradere jernbanesporet og stasjonsområdet i Tønsberg. I 2025 skal arbeidet være ferdig, og ett ekstra jernbanespor vil bidra til at det blir mulig å kjøre fire tog i timen på Vestfoldbanen.
 
- Nå ønsker vi   å se på hvordan vi kan utvikle områdene rundt stasjonen. Vi er foreløpig på idéstadiet, og ønsker å finne ut hva som er mulig, sier Magnus C. Martin. 
 
Fem arkitektkontorer har konkurrert om å få delta i mulighetsstudien, og nå har kommunen og Bane NOR Eiendom valgt å ta tre av dem med i den videre prosessen. Mulighetsstudiene vil være innspill til utarbeidelse av reguleringsplan for området.

- Lett å komme til og fra toget

Tønsberg kommune og Bane NOR Eiendom er de to største grunneierne rundt Tønsberg stasjon. Selv om det ikke foreligger noen konkrete planer for hvordan området skal utvikles, er det noen hensyn som må ivaretas. 
 
- Vi må finne løsninger som bidrar til å videreføre den positiv byutvikling som har vært rundt stasjonen de siste årene, med mange nye kontorarbeidsplasser, restaurant og oppgradert park har dette blitt en levende del av byen. I tillegg blir det viktig å sikre at de ulike transporttilbudene fungerer godt sammen, og at det blir lett for folk å komme seg til og fra toget. Derfor vil vi legge vekt på løsninger som bidrar til at stasjonen fungerer godt sammen med annen trafikk. Fra kommunens side er vi også interessert i å se om det er mulig å få til et mobilitetshus med parkeringstilbud i tilknytning til stasjonen, sier Martin.

- Ønsker å lytte

Bane NOR Eiendom er en stor eiendomsutvikler nasjonalt og landets ledende knutepunktutvikler. De har lang erfaring med å utvikle eiendom tilknyttet jernbanestasjoner. 
 
- Vi har lang erfaring med dette, og vi vet hva som fungerer andre steder. Samtidig er alle steder unike, og vi må ha en skikkelig prosess for å finne ut hva som er de gode løsningene for Tønsberg, sier prosjektsjef Svein Olav Ellingsen. 
 
Han ser for seg at områdene rundt stasjonen i Tønsberg både kan romme et mobilitetshus, tjenestetilbud, kontorarbeidsplasser, hotell og andre næringsformål. Det kan også være aktuelt å se på mulighet for boliger på østsiden av sporet. Mulighetsstudien har oppstart i september, og de tre arkitektkontorene skal presentere sine forslag og ideer før jul.  
 
- Nå er vi først og fremst opptatt av å finne ut hva som er mulig. Vi ønsker å få fram de gode ideene, og vi ønsker å lytte til innspill fra innbyggerne. Derfor kommer vi til å invitere innbyggere og andre interessenter til et informasjonsmøte med mulighet for medvirkning i løpet av høsten, sier han.