Konsesjonsfrihet

Kort fortalt

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på, for eksempel kjøp eller arv.

Hvordan søke

Hovedregelen er at erververen leverer inn skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet». Skjemaet skal sendes inn til kommunen som bekrefter og kontrollerer at det er riktig utfylt.

Du trenger ikke å sende inn søknad ved erverv av bebygd eiendom når arealet er mindre enn to dekar. 
 

Her finner du søknadsskjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet hos Landbruksdirektoratet