Endring av reguleringsplan

Endring av reguleringsplan

Kort fortalt

  • I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en gjeldende reguleringsplan.
  • Det er en egen saksprosess knyttet til endring av reguleringsplan.
  • I utgangspunktet stilles samme krav til endring av plan som til utarbeidelse av ny plan, dvs. full planprosess og krav til planfaglig kompetanse. Loven åpner imidlertid for at endring av plan kan gjennomføres på en enklere måte - forenklet (plan)prosess.

En rekke kriterier må være oppfylt for at en sak skal kunne behandles som endring av reguleringsplan med forenklet prosess (jf. pbl. 12-14) (se nedenfor under «Hva sier lovverket?»). Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess.

Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å søke om endring av reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer.

Trinnene for endring av reguleringsplan

Endring av reguleringsplan

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebreg20 Byggesak

Gebyrer for byggesak

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Byggesak.pdf
Gebreg20 Salg av eiendomsinfo

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Salg av eiendomsinfo.pdf
Gebreg20 Oppmåling

Gebyrer for oppmåling

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Oppmåling.pdf
Gebreg20 Arealplan

Gebyrer for reguleringsplaner

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Arealplan.pdf
Gebreg20 Seksjonering

Gebyrer for seksjonering

27.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg20 Seksjonering.pdf
Til toppen