Endring av reguleringsplan

Endring av reguleringsplan

Kort fortalt

  • I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en gjeldende reguleringsplan.
  • Det er en egen saksprosess knyttet til endring av reguleringsplan.
  • I utgangspunktet stilles samme krav til endring av plan som til utarbeidelse av ny plan, dvs. full planprosess og krav til planfaglig kompetanse. Loven åpner imidlertid for at endring av plan kan gjennomføres på en enklere måte - forenklet (plan)prosess.

En rekke kriterier må være oppfylt for at en sak skal kunne behandles som endring av reguleringsplan med forenklet prosess (jf. pbl. 12-14) (se nedenfor under «Hva sier lovverket?»). Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess.

Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å søke om endring av reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer.

Trinnene for endring av reguleringsplan

Gebyrer

Gebyrer
Tittel Publisert Type
Gebyrer for byggesaker 2021

Gebyrer for byggesak

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Byggesak.pdf
Gebyrer for oppmåling og delingssaker 2021

Gebyrer for oppmåling

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Oppmåling.pdf
Gebyrer for reguleringsplaner 2021

Gebyrer for reguleringsplaner

12.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Reguleringsplaner.pdf
Gebyrer for seksjonering 2021

Gebyrer for seksjonering

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Seksjonering.pdf
Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon 2021

Gebyrer for salg av eiendomsinformasjon

11.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Piser 2021 geografisk informasjon - infoland.pdf
Gebyrer for landbrukssaker 2021

Gebyrer for landbrukssaker

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Gebreg21 Landbruk.pdf
Til toppen