Endring av reguleringsplan

  • I visse tilfeller er det mulig å søke om å endre en gjeldende reguleringsplan.
  • Det er en egen saksprosess knyttet til endring av reguleringsplan.
  • I utgangspunktet stilles samme krav til endring av plan som til utarbeidelse av ny plan, dvs. full planprosess og krav til planfaglig kompetanse. Loven åpner imidlertid for at endring av plan kan gjennomføres på en enklere måte - forenklet (plan)prosess.

En rekke kriterier må være oppfylt for at en sak skal kunne behandles som endring av reguleringsplan med forenklet prosess (jf. pbl. 12-14) (se nedenfor under «Hva sier lovverket?»). Det er kommunen som i hvert enkelt tilfelle vurderer om en sak oppfyller disse kravene og kan behandles gjennom forenklet prosess.

Hvis du, som privat forslagsstiller, ønsker å søke om endring av reguleringsplan, er det viktig å ta kontakt med planavdelingen i kommunen før du setter i gang en søknadsprosess eller går i gang med å varsle naboer.

Trinnene for endring av reguleringsplan

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)