Klage på vedtak

Kort fortalt

Er du uenig i et vedtak som Kommunen har fattet, for eksempel knyttet til en byggesak, så kan du sende inn en klage.

  • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtakets brevdato.
  • Klagen må være skriftlig og saklig begrunnet.
  • Klagen må være postet før 3-ukers har gått ut.


Klagebehandling

Vi i Kommunen kan ta en klage til følge i en klagebehandling, og da skriver vi et nytt vedtak. Om vi ikke tar klage til følge i klagebehandlingen, blir den sendt videre til Statsforvalteren. Da er det Statsforvalteren som avgjør sakens endelige utfall.

Klager behandles etter forvaltningsloven. Du finner lovverket på lovdata.no.


Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende den inn på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å referere til saksnummeret eller adressen klagen gjelder for. Skriv gjerne i emnefeltet "Klage på byggesak saksnummer/adresse". 

Om du ikke bruker du e-post, kan en klage sendes til:
Tønsberg kommune ved byggesaksavdelingen
Postboks 2410
3104 Tønsberg