Situasjonskart

Situasjonskart

Her ser du hvordan du kan printe ut et situasjonskart fra kommunens kartside. Situasjonskartet bruker du når du skal lage din situasjonsplan. 

Et situasjonskart er et kartutsnitt i målestokk, for eksempel i 1:1000 eller 1:500. Tiltaket du skal søke om skal være tegnet inn på dette kartet. En situasjonsplan er et situasjonskart hvor du har tegnet inn det du skal søke om, slik at vi kan se tiltakets plassering på eiendommen. Hvilke opplysninger, detaljering, målsetting m.m. som skal tegnes inn avhenger av type tiltak det søkes om. I alle fall skal det settes på avstander til nabogrenser, nærmeste bygninger, midten av veien og eventuelt sporlinjer. 

Se brukerveiledning for kartet (PDF, 591 kB)

Klikk her for å lage et situasjonskart via vår kartløsning  

Alle tegninger skal inneholde relevante mål og være fagmessig utført, jf. Saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 5-4. 

Til toppen