Situasjonskart

Her ser du hvordan du kan printe ut et situasjonskart fra kommunens kartside. Situasjonskartet bruker du når du skal lage din situasjonsplan. 

Et situasjonskart er et kartutsnitt i målestokk, for eksempel i 1:1000 eller 1:500. Tiltaket du skal søke om skal være tegnet inn på dette kartet. En situasjonsplan er et situasjonskart hvor du har tegnet inn det du skal søke om, slik at vi kan se tiltakets plassering på eiendommen. Hvilke opplysninger, detaljering, målsetting m.m. som skal tegnes inn avhenger av type tiltak det søkes om. I alle fall skal det settes på avstander til nabogrenser, nærmeste bygninger, midten av veien og eventuelt sporlinjer.  
 

Klikk her for å lage situasjonskart via kartet (og velg: Vestfoldkart)  

Velg Vestfoldkart (ikke forenklet kartløsning) da kommer du til riktig kart for å lage situasjonskart: Webinnsyn. 
Søk opp adressen i venstre kolonne via Gnr & Bnr med gårds- og bruksnummer, eller via Adresse med veinavn.
Klikk så på symbolet for printer og velg måltype A4 Forenklet sitkart 1:1000. Hvis målestokk 1:1000 blir litt for lite kan du også velge A4 Forenklet sitkart 1:500. 

Alle tegninger skal inneholde relevante mål og være fagmessig utført, jf. Saksbehandlingsforskriften (SAK10) § 5-4.