Jod-tabletter

Tønsberg kommune har sikret tabletter nok til alle innbyggere som anbefales å innta jod ved en eventuell eksponering av radioaktive stoffer. Jod-tabletter skal bare tas én gang, og når eksponeringen er størst.

Norske kommuner har blitt bedt om å ha jod-tabletter i beredskap til sine innbyggere i forbindelse med den pågående konflikten i Ukraina. Direktoratet for strålevern og atomberedskap (DSA) er tydelige på at det er svært lite sannsynlig at Norge vil bli berørt ved en eventuell atomulykke, og at innbyggere i Norge vil få behov for å ta jod-tabletter.

Ved en eventuell atomulykke i Ukraina, vil hoveddelen av utslippet falle ned i nærområdet. En del av forurensningen vil likevel kunne komme opp i høyere luftlag og bli spredt med vinden til fjerntliggende områder. Radioaktiv jod kan dermed spres som gass, aerosol eller partikkelskyer og gi økt risiko for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen. Inntak av jod-tabletter kan redusere denne risikoen, da det blokkerer opptak av radioaktiv jod.

Det er viktig å understreke at det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør når det eventuelt skal gå ut en anbefaling om å innta jod-tabletter.

Skoler, barnehager og helsestasjoner

Kommunens jod-tabletter oppbevares av barnehager, skoler og helsestasjoner. Ved behov, vil de raskt bli distribuert videre til innbyggerne.

Hvis det skulle oppstå en situasjon der tablettene må inntas mens barna befinner seg på skolen eller i barnehagen, vil skolene og barnehagene få ansvar for å gi tablettene direkte til barna. For at de skal kunne gi medikamenter til barn og unge under 16 år, må vi skolen/barnehagen ha samtykke fra foreldre eller foresatte.

Gravide, ammende og små barn som ikke går i barnehage vil ved behov få jod-tabletter utlevert ved helsestasjonene. Da vil også helsepersonell kunne gi veiledning om riktig dosering, og eventuelt bistå med å gi tabletten til de yngste barna.

Hvem bør ta jod-tabletter?

Det er primært barn og unge under 18 år, gravide og ammende som bør innta en jod-tablett etter eksponering av radioaktivt nedfall. Ved svært alvorlige hendelser kan det bli gitt anbefaling om at alle under 40 år inntar en jod-tablett. Det vil da bli gitt eksplisitt informasjon om dette fra nasjonale myndigheter.

Hvem bør ikke ta jod-tabletter?

Personer over 40 anbefales ikke å innta jod-tabletter, fordi risikoen for å utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen er lav når man har passert 40 år, og fordi inntak av jod hos denne gruppen kan øke risikoen for sykdommer i skjoldbruskkjertelen og jod-relaterte bivirkninger.

Man bør heller ikke ta jod-tabletter dersom man har en sykdom eller tar andre medisiner som tilsier at man ikke bør gjøre det. Foresatte som er i tvil, må undersøke dette med barnets fastlege. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger heller ikke å ta tabletter.

Les mer om jod-tabletter på DSA sine nettsider.

Les om Jodix i Felleskatalogen.