Svarte på helsespørsmål fra flyktninger

Svarte på helsespørsmål fra flyktninger

Morten Lindbæk, Bhupinder Jassal, Irena Jakopanec og Galina Gerter.- Det gir en trygghet å vite hvor man kan henvende seg og hvordan man kan få nødvendig helsehjelp, sier kommuneoverlege Irena Jakopanec. Onsdag inviterte hun og kollega Morten Lindbæk til informasjonsmøte om det norske helsesystemet på Norsk-Ukrainsk senter i Storgaten.

Alle land har ulike helsesystemer. Som ny i et fremmed land kan det derfor være krevende å orientere seg om hvor man skal henvende seg når man har behov for helsehjelp, hvilke regler som gjelder og hvordan man kan få tak i nødvendige medisiner.

- Vi har vært opptatt av å gi de som kommer til Tønsberg så god informasjon som mulig. Derfor har vi både laget en brosjyre med helseinformasjon på ukrainsk og en egen nettside med oppdatert informasjon. For å kunne svare på spørsmål som vi kanskje ikke har besvart eller tenkt på selv, inviterte vi også til et møte i samarbeid med Norsk-Ukrainsk Senter i Storgaten, forteller Jakopanec.

Helsekompetanse

Språklige barrierer kan i seg selv utgjøre en terskel for å oppsøke helsetjenestene. Mange bekymrer seg også over hva ulike tjenester vil koste.

- For at innbyggerne skal ha mulighet til å ta aktivt del i egen helse og behandling og ta informerte valg, må de ha evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Dette kalles «helsekompetanse». Derfor må man få en god forklaring på hvordan systemet fungerer, sier Jakopanec.

Som flyktning har man også krav på tolketjenester når man har behov for helsetjenester.

- Forskningen bekrefter at med bedre kunnskap og forståelse oppnår man rett og slett også bedre helse, sier Jakopanec.

Informasjon på russisk

Rundt 40 mennesker fra Ukraina var innom møtet, der både Jakopanec og assisterende kommuneoverlege Morten Lindbæk deltok. Tilstede var også Bhupinder Jassal, som vil fungere som overlege på senteret for migrasjonshelse som nå bygges opp på Stensarmen. Senteret antas å være i operativ drift fra august.

- I tillegg var vi veldig glade for at Galina Gerter, russisk lege på Tønsbergregionen legevakt, var med på møtet både som lege og tolk, sier Morten Lindbæk.

- Jeg var imponert over hennes evne å bytte mellom norsk, engelsk og russisk i møtet, skape en tillitsfull stemning og gi gode forklaringer på hvordan systemet fungerer. Hennes erfaring fra det kommunale fastlegekontoret og med tuberkuloseundersøkelser var gull verdt, og hun er en bauta i vårt arbeid med ukrainere, sier Lindbæk.

Møte om kosthold 24. mai

Kommuneoverlegene inviterer til et nytt møte allerede 24. mai. Da er det kosthold som står på agendaen.

- Ulike land har ulike mattradisjoner. Noen av de råvarene man er vant til å bruke i Ukraina er det ikke så lett å få tak i her, og mye av maten i norske butikkhyller er fremmed og ikke minst dyr. Derfor inviterer vi til et møte for å gi noen gode kostholdsråd, og tips til hvordan man kan spise sunt og godt innenfor et fornuftig budsjett her i Norge, sier Jakopanec.

En ukrainsk lege vil delta på møtet og gi råd i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. 

Til toppen