For fagpersonell

For fagpersonell

"Standard Abonnementsvilkår for vann og avløp" tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold og setter krav til tekniske løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner. Dette inkluderer også ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnenten.

Til toppen