Innmålingsinstruks - Vann og avløp

Innmålingsinstruks - Vann og avløp

Kort fortalt

  • Innmålingsinstruksen gjelder alle kommunale og private vann og avløpsanlegg der kommunen skal motta innmålingsdata. 
  • Hensikten er å opprettholde et oppdatert ledningskartverk med tilstrekkelig nøyaktighet.
  • Instruksen må oppfylles før vann og avløpsanlegg kan overtas.


Innmålingsinstruksen med vedlegg setter krav til hvordan innmåling av vann- og avløpsanlegg med tilhørende konstruksjoner skal utføres.

Veiledning

  • Vedlegg A i "Innmålingsinstruks vann og avløp" beskriver hva som må registreres i en innmålingsfil, og hva som er gyldige verdier for disse feltene.
  • Vedlegg B beskriver hva som skal leveres til Tønsberg kommune digitalt.
  • Vedlegg C viser mal for kumkort

Innmålingsinnstruks med vedlegg

Ved å klikke på linkene under så kommer dere til selve innmålingsinstruksen som inkluderer vedlegg A (Spesifikasjon innmålingsfil), vedlegg B og C. 
 

Til toppen