SMS- og telefonvarsling

SMS- og telefonvarsling

Kort fortalt

  • Ved planlagte / akutte brudd eller endringer i vanntilførselen, sender vi ut SMS- og telefonvarsel til de adressene som er berørt.
  • Spesielt viktig er det å varsle såkalte "sårbare abonnenter" - bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
  • Du kan selv kontrollere at vi har korrekt kontaktinformasjon til din eiendom / bedrift.

Generelt om SMS- og telefonvarsling

Ved planlagte / akutte brudd eller endringer i vanntilførselen vil vi sende SMS- og telefonvarsel til de adressene som er berørt. Vårt varslingssystem henter informasjon fra flere ulike systemer, blant annet kontakt- og reservasjonsregisteret og brønnøysundregisteret.

Noen ganger hender det allikevel at feil informasjon er registrert eller at enkelte adresser mangler kontaktinformasjon. Vi oppfordrer derfor alle til å sjekke kontaktinformasjonen som er registrert på sin adresse, og oppdatere denne dersom den er feil. Dette er spesielt viktig for bedrifter og andre som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet, såkalte "sårbare abonnenter".

Hvordan legge inn / endre din kontaktinformasjon?

 

Til toppen